Forberedelse

Først forberedes renden til KantDesignet med side-fræseren.

Der fræses en ca. 5 cm. dyb rende (dybere for de større Kantdesign) og ca. 20cm. bred. Dette sikrer, at KantDesignet og græskanten har den rette højde i forhold  til hinanden.

Blandingen

Blandingen sker umiddelbart før KantDesignet sættes.

Cementen bliver blandet i en speciel tvangsblander der sikrer en optimal og ensartet, stærk blanding.

Maskinudlægning

Cementen køres ind til kantudlæggeren, og lægges i.

Kantudlæggeren sørger for at cementen bliver presset til den ønskede og ensartede form.

Håndværktøj

Specielt designet håndværktøj og manuelt arbejde sikrer den optimale og smukke finish på dit KantDesign.

Design Serien

Du kan i stedet for cementfarvede kanter, give dit KantDesign en af de flotte overflade kantfarver og evt. præge med rustikke mønstre af natursten, fliser eller brosten.

Styrefugen

For at sikre Kantdesignet mod jordens bevægelser og frost, skæres der løbende styrefuger, hvilket giver et flot og naturlige udseende. Styrefugen skæres ½ til ¾ igennem, for at sikre at dit Kantdesign vil ligge nøjagtigt på samme sted i mange år.

Oprydning

Oprydning Når vi er færdige, rydder vi op efter os. Vi fjerner evt. overskydende cement, og “glatter” den opgravede jord ud, så din have ser pæn ud når vi er kørt.

Brug kontaktformularen, eller ring på tlf: 4038 0624, hvis du vil have et tilbud.